Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
*Giảm giá 5% các sản phẩm

Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập

  1. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
  2. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình.
  3. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  1. Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên
  2. Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng
  3. Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán
  4. Gửi các thông báo về các hoạt động trên website
  5. Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt
Quý khách cần đội tư vấn?

Tư vấn đặt hàng